http://dl.arneweb.ir/uploads/Title-post-azar3eo-ir.jpg

اهمیت عنوان مطالب ، نکته های ریز سئو

عنوان مطالب که بین تگ باز و بسته <title> قرار می گیرد یکی از مهمترین و با ارزش ترین عوامل اولیه سئو سایت است. حتما موقعی که مطالبی می نویسید اطمینان حاصل کنید که کلمه هدف شما در عنوان قرار دارد. کلمه هدف همان کلمه ای که شما دارید این مطلب را برای اون می نویسید. برای مثال تو همین مطلبی که ما داریم در مورد عنوان مطالب صحبت می کنیم “عنوان” کلمه هدف ماست و باید حتما از اون استفاده کرد.